Miền Bắc

Địa chỉ: LK240-DV04 khu đô thị Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Số điện thoại: 034.819.0167 – 024.6686.7757

Email: locnuocvina.khomaudeprt.com@gmail.com